E-tjänster för samarbetspartner

Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten

Suomi.fi-identifiering ersätter Katso-koderna i FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner 31.1.2021.

Behörigheter eller andra uppgifter överförs inte automatiskt från Katso-tjänsten till Suomi.fi. Varje organisation måste befullmäktiga de personer som ska sköta ärenden i FPA:s e-tjänster. Fullmakten ska ges i tjänsten Suomi.fi.

Närmare information om fullmakter uppdateras på webbsidorna för de olika e-tjänsterna.

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem i e-tjänsten.

  • E-postadress: tekninentuki@kela.fi
  • Telefonnummer: 020 634 7787