Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning från FPA om du arbetar högst 30 timmar i veckan och resten av tiden sköter ditt barn som är yngre än 3 år.

Beloppet av den flexibla vårdpenningen räknas utgående från arbetstiden. Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen.

Du kan få flexibel vårdpenning för bara ett barn åt gången.

För vem

 • En förälder eller annan officiell vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 3 år.
 • Båda föräldrarna samtidigt, om de sköter barnet under olika tider (t.ex. den ena på måndagar och den andra på fredagar eller den ena på förmiddagen och den andra på eftermiddagen).
 • Också en förälder som inte bor tillsammans med barnet i samma hushåll.

Flexibel vårdpenning kan beviljas om du

 • arbetar i genomsnitt högst 30 timmar i veckan eller högst 80 procent av den normala arbetstiden för heltidsarbete. För att du ska få vårdpenning räcker det att ett av villkoren uppfylls.
 • arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande
 • är företagare med en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Flexibel vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. privatvårdsstöd eller om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Du kan inte få flexibel vårdpenning om du

 • får föräldradagpenning samtidigt
 • får hemvårdsstöd pågrund av att du själv är den som huvudsakligen sköter barnet
 • får partiell vårdpenning för något av familjens barn
 • utför enskilda arbetsuppdrag utan att ha fortlöpande anställning
 • insjuknar och är sjukledig över 4 veckor. Rätten till flexibel vårdpenning upphör från det att arbetsoförmågan börjar.

Olika familjekonstellationer

Hur länge betalas flexibel vårdpenning?

Du kan få flexibel vårdpenning tills barnet fyller 3 år. Flexibel vårdpenning beviljas inte för en kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden.

Flexibel vårdpenning kan fås också för kortare tid än en månad om flexibel vårdpenning och andra stöd för vård av barn har beviljats för sammanlagt minst en månad.

Från och med 1.8.2022 kan familjen få flexibel vårdpenning endast för en oavbruten tid på minst en månad. Stödperioder som är kortare än en månad räknas alltså inte längre ihop.

Kom överens med din arbetsgivare om arbetstiden. Den genomsnittliga veckoarbetstiden på maximalt 30 timmar kan fortsätta även efter att barnet fyllt 3 år, men föräldern får inte längre flexibel vårdpenning.

En förälder till ett barn som går i årskurs 1 och 2 kan få partiell vårdpenning om arbetstiden är maximalt 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet.

Läs mer