Föräldradagpenningarna då barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare
  • adoptivbarnet togs i vård 31.7.2022 eller senare.

Läs mer om föräldradagpenningarna när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

FPA stöder barnfamiljer från och med graviditeten.

Föräldradagpenningarna reformerades och en ny lag om dem trädde i kraft 1.8.2022. Du får föräldradagpenningar enligt den nya lagen om ditt barn beräknas födas tidigast 4.9.2022. Då börjar din graviditetspenningsperiod tidigast 1.8.2022. Om barnet ändå föddes i förtid 29.7.2022 eller tidigare, får du föräldradagpenningar enligt den gamla lagen.

Om din familj har börjat få föräldradagpenningar tidigare kan dessa inte 1.8.2022 ändras så att de överensstämmer med den nya lagen.

Om du adopterat ett barn får du föräldradagpenning enligt den nya lagen om du tog barnet i vård 31.7.2022 eller senare.

Den nya lagen tar på ett mer jämlikt sätt i beaktande olika familjesituationer, olika familjekonstellationer och olika former av företagande. Målet är också att föräldraledigheterna och vårdansvaret fördelas jämnt mellan föräldrarna i familjer med två föräldrar. Efter reformen har familjerna fler möjligheter, mer valfrihet och mer flexibilitet än tidigare när det gäller att ta ut ledigheterna.

De nya föräldradagpenningarna

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

"Föräldradagpenninskvoterna efter reformen."

FPA betalar föräldradagpenningar oberoende av familjeform. I vissa fall kan utbetalningen av dagpenning påverkas av om familjen är en adoptivfamilj, en flerlingsfamilj, en regnbågsfamilj, en ombildad familj eller en familj med en förälder.

Graviditetsledigheten börjar i regel 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. När graviditetsledigheten börjar får du graviditetspenning från FPA. FPA betalar graviditetspenning för 40 vardagar.

Om du har ett arbete där du blir utsatt för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar och det inte går att ordna något annat arbete för dig, kan du utebli från arbetet genast när graviditeten har konstaterats. För frånvarotiden får du särskild graviditetspenning.

Du kan påbörja föräldraledigheten efter att barnet har fötts. FPA betalar föräldrapenning för 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar fördelas dagarna jämnt mellan föräldrarna. Om du vill kan du överlåta en del av föräldrapenningsdagarna till en annan person (inom den fastställda personkretsen).

Du kan också arbeta på deltid och ansöka om partiell föräldrapenning för samma tid.

Planera föräldraledigheterna tillsammans med den andra föräldern

Om barnet har två föräldrar lönar det sig att tillsammans planera hur man ska dela på föräldraledigheterna och om man ska sköta barnet samtidigt eller separat. Om föräldrarna överlåter föräldrapenningsdagar till en annan person som deltar i vården av barnet, lönar det sig att i god tid diskutera och komma överens om hur dagarna ska användas och göra de anmälningar som ska göras till FPA. Då fördröjs inte behandlingen av ansökan i onödan.

Läs mer