Kontakta forskningen vid FPA

FPA, Forskning
Nordenskiöldsgatan 12 (PB 450), 00250 (00101) Helsingfors
Peltolavägen 3, 20720 Åbo
tel. 020 634 11, fax 020 634 1700 (Helsingfors), 020 634 2800 (Åbo)
tutkimus(a)kela.fi

Forskningschef Jaana Martikainen, FaD
Sekreterare Eeva-Kaisa Keinänen

Uppgifter Specialområden Enhet

Aaltonen, Katri ›

forskare
020 634 1941

Forskningsenheten

Ahlstedt, Jaana ›

publikationssekreterare
020 63 41626

publikationer

Forskningsenheten

Blomgren, Jenni ›

forskningschef
020 63 41893

regionala skillnader i välfärd, levnadsförhållanden, funktionsförmåga och institutionsvård av åldringar, sociodemografiska skillnader i hälsa och välfärd, statistiska forskningsmetoder, demografi

Forskningsenheten

Bogdanoff, Piia ›

planerare
020 63 41481

Forskningsenheten

Heino, Pekka ›

specialforskare
020 634 42875

statistik

Forskningsenheten

Heinonen, Hanna-Mari ›

forskare

kundbemötande, socialpolitik

Forskningsenheten

Helne, Tuula ›

ledande forskare
020 634 1582

socialpolitik och ekologiska frågor, hållbar utveckling, hållbar välfärd

Forskningsenheten

Hujanen, Timo ›

forskare
020 634 1931

hälsoekonomi

Forskningsenheten

Hyvärinen, Tarja ›

ansvarig publikationsredaktör
020 634 1955

Forskningsenheten

Ikonen, Milla ›

planerare
050 305 7861

forskningskommunikation

Kommunikationsenheten

Jauhiainen, Signe ›

forskningschef
020 634 1958

ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknad, pensionsskydd, immigration, offentlig ekonomi

Forskningsenheten

Kainu, Markus ›

forskare

Forskningsenheten

Kari, Heini ›

forskare

läkemedelskostnader, registerbaserad forskning, systemet för läkemedelsersättning

Forskningsenheten

Korpela, Tuija ›

forskare
020 634 1945

Forskningsenheten

Koskenvuo, Karoliina ›

forskningschef
020 634 1355

rehabilitering, epidemiologi, arbetsförmögenhet, pensionsskydd, folkhälsovetenskap

Forskningsenheten

Koskinen, Hanna ›

chef för forskningsgrupp
020 634 1902

hälsoekonomi

Forskningsenheten

Kultanen, Virpi ›

informationsspecialist

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Forskningsenheten

Kuusisto, Satu ›

forskare

hälsoekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Laatu, Markku ›

specialforskare

050 576 8928

utkomststöd, verkställigheten av den sociala tryggheten, kundbemötande, förhållandet mellan etniska minoriteter och socialskyddssystemet, socialpolitik

Forskningsenheten

Luoto, Riitta ›

chef för forskningsgrupp
020 634 0529

epidemiologi, folkhälsovetenskap

Forskningsenheten

Mattila, Hannu ›

specialforskare
020 634 1956

kundundersökning, statistiska forskningmetoder

Forskningsenheten

Miettinen, Anneli ›

forskare

Forskningsenheten

Miettinen, Sari ›

projektchef

social- och hälsopolitik, rehabiliteringssystem, rehabiliteringspolitik

Forskningsenheten

Mikkola, Hennamari ›

chef för forskningsenheten
020 634 1890

hälsoekonomi, finansiering av hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen, hälso- och sjukvårdsmarknaden, äldreomsorgsmarknaden

Forskningsenheten

Niemelä, Mikko ›

forskningsprofessor (FPA) / professor (Åbo universitet)

inkomstfördelning, befolkningens levnadsförhållanden, social- och hälsopolitik

Forskningsenheten

Pappila, Jyrki ›

informationsspecialist
020 634 1565

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Forskningsenheten

Pitkänen, Visa ›

forskare

hälsoekonomi, ekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Roponen, Petri ›

forskare

Forskningsenheten

Räsänen, Tapio ›

forskare
020 63 41789

statistik, statistiska forskningmetoder, statistisk databehandling, mikrosimulering, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Rättö, Hanna ›

specialforskare

Forskningsenheten

Saarikallio-Torp, Miia ›

forskare
020 634 1968

ekonomi

Forskningsenheten

Saastamoinen, Leena ›

forskningschef
020 634 1972

läkemedelsförskrivning, receptförnyelse, långtidsmedicinering

Forskningsenheten

Sakslin, Maija ›

seniorforskare (tjänstledig)

sociala rättigheter, mänskliga rättigheter, socialrätt, socialförsäkringsrätt, europarätten, statsförfattningsrätt

Forskningsenheten

Salminen, Anna-Liisa ›

forskningschef
020 634 1303

rehabilitering, arbetsterapi, hjälpmedlen, självständig livet, evaluering, kvalitativ forskning

Forskningsenheten

Sarnola, Kati ›

specialforskare

läkemedelskostnader, hälsoekonomi, rationell läkemedelsbehandling, läkemedels tillgänglighet, hälsopolitik

Forskningsenheten

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

forskningschef
020 634 1908

utvärderingsforskning, kvalitativ forskning, utveckling av arbetet och arbetskollektivet, ledarskap, utvärdering av utveckling

Forskningsenheten

Simanainen, Miska ›

forskare
020 63 40527

mikrosimulering

Forskningsenheten

Talka, Reeta ›

specialforskare

läkemedelskostnader, farmakologi

Forskningsenheten

Tillman, Päivi ›

specialforskare
020 634 1927

reseersättningar, ekonomi, registerbaserad forskning, enkätundersökningar, närståendevård

Forskningsenheten

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

forskare
020 634 1960

social- och hälsovårdsrätt, förvaltningsrätt

Forskningsenheten

Veilahti, Antti ›

forskningschef
020 634 1277

utkomstskydd, mentala störningar, registerforskning, offentlig ekonomi, sosiologi, jämförande socialpolitik, marginalisering bland unga

Forskningsenheten

Österbacka, Eva ›

specialforskare (FPA) / professor (Åbo Akademi)

inkomströrlighet, familjens tidsanvändning, barns välfärd, arbetsmarknad

Forskningsenheten