Var handläggs din ansökan?

Ansökningarna som kommer till FPA skannas och sparas i elektronisk form så att ansökningen kan handläggas var som helst i Finland. Endast sjukvårdsersättningarna handläggs fortfarande i form av pappersblanketter.

Ansökningen som du lämnade in hos FPA på din hemort kanske inte handlägger den, utan den kan handläggas helt på annat håll i Finland.

Om du vill komplettera en ansökan du redan lämnat in, kan du göra det i e-tjänsten. Logga in med nätbankskoder eller mobil ID. Du kan också ladda upp bilagorna via e-tjänsten i form av skannad bilaga eller bild på bilagan.

Du kan också skicka bilagorna med posten eller lämna in dem på vilken FPA-serviceställen som helst. Bilagan skannas och sammanslås med din ansökan som redan finns i systemet. Du hittar kontaktuppgifterna till FPA-serviceställen under Sök serviceställe.

I e-tjänsten kan du följa med hur handläggning framskrider i de flesta förmåner. Du kan se din ansökning i e-tjänsten genast efter att den registrerats.

I fråga om utkomststöd behandlar FPA den del av din ansökan som gäller grundläggande utkomststöd. På samma ansökan kan du också ange att du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för sådana utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd. Den del av din ansökan som gäller kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan FPA på din begäran skicka till kommunen för handläggning.

Läs mer