EU-lagstiftning

Inom EU omfattas arbetstagare av den sociala tryggheten i det land där de arbetar

EU-lagstiftningen ersätter inte medlemsstaternas egna sociala trygghetssystem med ett enda gemensamt system. Däremot regleras den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna i EG-förordning 883/2004 (pdf). Utgående från den avgör man vilket lands sociala trygghetssystem du omfattas av. Huvudregeln är att som arbetstagare omfattas du av den sociala tryggheten i det land där du arbetar även om du bor i ett annat medlemsland. Om du inte har ett arbete bestäms din rätt till den sociala tryggheten utifrån lagstiftningen i ditt bosättningsland.

EG-förordningen inverkar på så gott som alla FPA-förmåner när du rör dig inom EU. Notera att till exempel rätten till grundläggande utkomststöd eller bostadsbidrag inte avgörs utgående från förordningen. Rätten till dessa förmåner baserar sig på Finlands egen lagstiftning. Du måste i regel vistas stadigvarande i Finland för att kunna få dessa förmåner.

Syftet med förordningen är att se till att personer som rör sig inom EU omfattas av den sociala tryggheten i endast ett land åt gången. Detta kallas samordning av den sociala tryggheten. Förordningen syftar också till att se till att du inte går miste om den sociala trygghet du tjänat in om du flyttar från ett EU-land till ett annat. Förordningen tillämpas på sådana medborgare i EU-länder som omfattas av eller som har omfattats av den sociala tryggheten i ett eller flera medlemsländer, samt på deras familjemedlemmar. Kontrollera om du omfattas av den finländska sociala tryggheten i FPA:s i MittFPA, ifall du har bott eller arbetat utomlands.

EG-förordningen kan också tillämpas på medborgare i länder utanför EU

De bestämmelser som gäller samordningen av den sociala tryggheten inom EU gäller till största delen även personer som är medborgare i ett land utanför EU och som lagligen bor inom EU:s område och vars livssituation har kopplingar till flera EU-medlemsländer. Detta regleras i EG-förordningarna 883/2004 och 987/2009.

Via den nordiska konventionen om social trygghet tillämpar Danmark, Norge och Island EG-förordning 883/2004 på medborgare i länder utanför EU. Storbritannien tillämpar i fråga om medborgare i länder utanför EU den äldre EG-förordningen 1408/71.

EES-länderna och Schweiz tillämpar också den nya EG-förordningen

EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) tillämpar också EG-förordning 883/2004. Schweiz tillämpar EG-förordning 883/2004, men dock endast på EU-medborgare som rör sig mellan EU-området och Schweiz.

EU-länderna är

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är

Island, Liechtenstein och Norge, som med stöd av EES-avtalet tillämpar EU-lagstiftningen. Dessutom tillämpas i fråga om Schweiz nästan samma regler som när det gäller EU- och EES-länderna.

Flyttning från ett EU-land till ett annat och den sociala tryggheten

Kontrollera vad som händer med din sociala trygghet (t.ex. sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförmåner) när du flyttar från ett EU-land till ett annat.

Läs mer