Social trygghet för offentligt anställda

Om du flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz som offentligt anställd, omfattas du av den sociala tryggheten i arbetsgivarstaten under arbetet i Finland. Du får alltså sociala trygghetsförmåner från arbetsgivarstaten i enlighet med bestämmelserna i den staten. Varje land bestämmer själv vilka man betraktar som offentligt anställda.

Om du flyttar till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland och arbetsgivaren är något annat land, har du inte rätt till FPA-förmåner. Utländska medborgare som hör till personalen vid en utländsk beskickning har rätt till den finländska sociala tryggheten endast om personen varit stadigvarande bosatt i Finland eller arbetat här redan innan tjänsteförhållandet började. Finska medborgare som anställts vid beskickningen och som är stadigvarande bosatta i Finland har fortsättningsvis rätt till den finländska sociala tryggheten.

Personal som är utstationerad till en främmande stats beskickning omfattas inte av den finländska sociala tryggheten. Utländska medborgare som hör till beskickningens personal har rätt till den finländska sociala tryggheten endast om personen varit stadigvarande bosatt i Finland redan innan tjänsteförhållandet började. Finska medborgare som anställts vid beskickningen och som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas fortsättningsvis av den finländska sociala tryggheten.

Exempel 1

Franska Marc bor i Finland. Han får jobb vid franska ambassaden i Finland. Han får rätt till den sociala trygghet som handhas av FPA om lönen uppgår till minst 726,27 euro per månad.

Exempel 2

Tyska Yvonne har bott i Finland i 3 år och har rätt till den finländska sociala tryggheten. Yvonne får jobb vid Förenta Staternas ambassad i Finland. Hon har fortsättningsvis rätt till den finländska sociala tryggheten medan hon arbetar.