Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare har rätt till förmåner om flyttningen till Finland är stadigvarande. Om du inte är EU-medborgare behöver du ett uppehållstillstånd.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz avgör FPA i samband med din förmånsansökan om vistelsen i Finland är tillfällig eller stadigvarande. Om din avsikt är att flytta stadigvarande till Finland har du rätt till social trygghet.

Om du är en pensionstagare som flyttar till Finland från något land som inte är ett EU- eller EES-land eller Schweiz, har du rätt till den sociala tryggheten i Finland om flyttningen är stadigvarande och du har ett giltigt uppehållstillstånd.