Social trygghet för arbetstagare utsänd till Finland

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz som utsänd arbetstagare, omfattas du alltid av det utsändande landets sociala trygghet. Du har dock rätt till sjukvård i Finland om du har ett av det utsändande landet beviljat europeiskt sjukvårdskort. Därtill kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat dig att stanna hemma från ditt arbete för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom.

Om du kommer till Finland på utstationering ska du ha med dig ett intyg E101 eller A1 som beviljats av myndigheten i det utsändande landet.

Om du flyttar till Finland som utsänd arbetstagare från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland, kan du få FPA-förmåner om lönen uppgår till minst 726,27 euro per månad (år 2021).

Exempel

Ett argentinskt företag sänder José för att i 2 år arbeta i Finland vid företagets finska dotterbolag. José är argentinsk medborgare och hans familj flyttar också med honom till Finland. José anses flytta stadigvarande till Finland. José och hans familjemedlemmar har rätt till FPA-förmåner från och med ankomsten till Finland.

Social trygghet för arbetstagare utsänd till Finland från ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland

Alla överenskommelser om social trygghet (Förenta Staterna, Kanada, Quebec, Australien, Chile, Kina, Sydkorea och Israel) gäller utsända arbetstagare.

Överenskommelserna om social trygghet gäller i allmänhet pensioner. Vissa överenskommelser gäller endast enskilda FPA-förmåner. Överenskommelserna om social trygghet med Kina, Indien och Sydkorea gäller inte alls FPA-förmånerna. Utsända arbetstagare från avtalsländer kan ha rätt till sådana FPA-förmåner som inte omfattas av överenskommelsen.

Lämna in det intyg för utsända arbetstagare A1 som det utsändande landet beviljat till FPA. Utifrån intyget utreder FPA din rätt till den finländska sociala tryggheten.