Gemensamma tjänster

Resultatenhetsdirektör
Sari Hänninen (1.1.2022 Jukka Helin)

Chef för kundrelations- och utvecklingsenheten
Sirpa Oksman

Chef för enheten för förvaltning och lokaler
Niina Linkova

Chef för enheten för upphandling och juridik
Suvi Onninen tfn

Chef för ekonomi- och personalenheten
Ariana Hellman

Läs mer