Handläggningstid för ansökningar

Handläggningstid i genomsnitt

Ansökningar som lämnas in idag handläggs uppskattningsvis

Ansökningar som lämnats in

handläggs nu

Senast uppdaterat