FPA:s beslut och handlingar i e-tjänsten 

Du får beslut, brev och andra handlingar både per post och i e-tjänsten. Om du inte behöver få handlingar per post kan du ge ditt samtycke till att FPA skickar dem till dig enbart via e-tjänsten. 

Logga in i e-tjänsten och markera ditt val på sidan Ändring av personuppgifter. Du måste ange din e-postadress eller ditt telefonnummer. När FPA skickar en handling enbart till e-tjänsten får du en avisering per sms eller e-post om att den finns där. 

Det är möjligt att få följande beslut eller handlingar enbart i e-tjänsten, om man så vill:

  • grundläggande utkomststöd, meddelanden om betalning av räkningar
  • sjukdagpenningsbeslut som gäller sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, dagpenning enligt FöPL-försäkring, donationsdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom om dagpenningperioden har börjat 1.1.2020 eller senare.

Alla beslut och övriga handlingar kan läsas i e-tjänsten i cirka 2 år.
 

Läs mer