Hemförlovning från tjänstgöring

FPA betalar militärunderstöd till slutet av hemförlovningsmånaden.

Militärundersödet upphör automatiskt på basis av hemförlovningen. FPA får uppgift om hemförlovningsdagen direkt från försvarsmaktens truppförband eller civiltjänstcentralen.

Om tjänstgöringen avbryts ska du skriftligt eller muntligt anmäla detta till FPA. Du kan också göra anmälan på nätet. Militärunderstöd betalas till slutet av den månad då tjänstgöringen avbryts för minst 14 dagar.

Exempel

En beväring hemförlovas den 20 mars. Den sista posten betalas ut den första bankdagen i mars.

Hemförlovningens inverkan på andra förmåner

Allmänt bostadsbidrag behöver inte justeras på grund av att militärunderstödet upphör. Om till exempel dina inkomster förändras efter att tjänstgöringen upphört ska bostadsbidraget däremot justeras.

Studiestöd: Om du har annullerat studiestödet för en viss tid börjar stödet automatiskt betalas ut efter att denna tid har löpt ut i enlighet med läsårets stödtid. Om du har annullerat studiestödet tills vidare ska du ansöka om fortsatt stöd på nätet eller med blankett OT15r. Om du inleder nya studier efter tjänstgöringen ska du ansöka om studiestöd på nätet eller med blankett OT1r (studier på andra stadiet) eller OT2r (högskolestudier).

Arbetslöshetsersättning: Om du blir arbetslös efter tjänstgöringen ska du så snart som möjligt anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Efter det kan du söka arbetslöshetsersättning hos arbetslöshetskassan eller FPA. Läs mera under Utan arbete.