Indrivningscentret

FPA:s indrivningscenter betjänar kunderna i följande typer av ärenden:

  • indrivning av förmåner
  • indrivning av underhållsbidragsskuld
  • indrivning av borgensfordran på studielån
  • indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande.

Indrivningscentret handlägger också ansökningar om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld och ansökningar om befrielse från betalning av borgensfordringar på studielån.
Kontakta indrivningscentret, om du fått ett brev därifrån eller om du vill avtala om en betalningsplan eller om du vill fråga mer om ärenden som gäller indrivning.

E-tjänsten MittFPA

I e-tjänsten MittFPA kan du kontrollera beloppet av den skuld som ska drivas in, vilken förfallodagen är och betalningsuppgifterna för skulden.
I MittFPA kan du också skicka meddelanden, förslag till avbetalningsplan eller andra dokument i anknytning till ett indrivningsärende. Meddelandena handläggs vid indrivningscentret och du får ett svar i MittFPA.

Läs närmare anvisningar om hur man sköter indrivningsärenden i MittFPA.

Telefontjänst

Mån–fre kl. 10–15 020 634 4940 (privatpersoner)

Mån–fre kl. 10–15 020 634 4942 (myndigheter och samarbetspartner)

Post och fax

Postadress för kunder: FPA, Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA

Fax 020 634 1599

E-post

Indrivningscentret erbjuder möjlighet att sköta ärenden per e-post endast för kunder som bor utomlands och för samarbetspartner.

Läs mer