Gå till innehållet

Avbrott i e-tjänsterna 26.9.2021 kl. 00.00–11.00 då man använder följande identifieringssätt: OP Mer information

Tidsbokningstjänsten skickar inga bekräftelse-, ändrings- eller avbokningsmeddelanden gällande tidsbokningar 25.9 kl. 5–20 Mer information

Avbrott i e-tjänsten 25.9 kl. 05.00–20.00 Mer information

Informationstjänster

Vi erbjuder och utvecklar informationstjänster för kunderna och för behov i samhället.

 

Läs mer om FPA som kunskapsbank