Dator från FPA

FPA kan ordna apparatur för distanstolkning (t.ex. en pekplatta) för dig om

  • du har rätt till tolktjänst
  • du inte har apparatur som lämpar sig för servicen, såsom smarttelefon (Se med hurdan apparatur man kan använda distanstolkning)
  • du kan använda dator för distanstolkning
  • distanstolkning lämpar sig för din individuella tolkningssituation
  • du förbinder dig att använda distanstolkning.

När du får rätt att använda en dator som ordnas av FPA får du en personlig distanstolkningskod. Du ska ange koden varje gång som du använder distanstolkning. Du ska se till att distanstolkningskoden anges.

Dator från FPA endast för distanstolkning

Dator och dataförbindelse från FPA beviljas för distanstolkning. På datorn från FPA kan man förutom distanstolkning även använda tolktjänstens distansservice.

FPA följer upp användningen av distanstolkning. Om man kan konstatera att du inte använder apparaturen tillräckligt ofta för distanstolkning dras rätten till användning av apparaturen in. Som tillräcklig användning räknas det om du under en period på 4 månader använder distanstolkning minst 12 gånger.

Rätten till dator från FPA kan också dras in om du använder datorn för annat än distanstolkning och distansservicen, och datorn skadas på grund av det.

Datorn och dataförbindelsen från FPA får inte användas utomlands.

Så här ansöker du om dator hos FPA

  1. Fyll i och skriv ut blanketten Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning TU4r (pdf).
  2. Bifoga ett utlåtande av en sakkunnig blankett  TU7r (pdf).
  3. Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Apparatur som FPA ordnar

FPA skickar dig en dator som man kan ta med sig, t.ex. en pekplatta med kamera, högtalare och mikrofon. FPA ordnar dessutom också en trådlös dataförbindelse (4G) för dig. Någon tilläggsutrustning skaffas inte.

Datorn från FPA skickas till dig per post. När du har startat datorn kan du börja använda servicen. Samtidigt med datorn får du även de anvisningar som du behöver. I felsituationer får du hjälp av FPA:s tekniska kundsupport.

När du inte längre använder datorn från FPA ska du skicka den tillbaka i det svarskuvert som du fått.

Felsituationer

Om det uppstår tekniska problem med distansservicen eller datorn från FPA som du inte kan lösa själv, kan du kontakta den tekniska kundsupporten per e-post tekninentuki@kela.fi. Den tekniska kundsupporten betjänar vardagar kl. 8–16 på tfn 020 63 45050 på svenska och kl. 7–17 på tfn 020 634 7787 på finska. När det gäller felanmälan betjänar kundsupporten dygnet runt. När du tar kontakt ska du alltid uppge din distanstolkningskod.

Om en dator som du beviljats av FPA förkommer eller blir stulen ska du omedelbart kontakta den tekniska kundsupporten.

Läs mer