Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör
Pipsa Lotta Marjamäki

Kommunikationschef, innehållsgruppen för kundkommunikation
Pauliina Venäläinen (1.9.2021-31.12.2021)

Kommunikationschef, servicegruppen för kundkommunikation
Päivi Bergman

Kommunikationschef, gruppen för medie- och intressentgruppskommunikation
Ville Korhonen

Kommunikationschef, gruppen för strategi- och internkommunikation
Sannamari Ollikkala

Kommunikationschef, gruppen för visuell kommunikation
Henrik Jussila

Marknadsföringschef
Pauliina Venäläinen