Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör
Ville Korhonen (tf. 3.2-30.11.2022)

Kommunikationschef, innehållsgruppen för kundkommunikation
Minna Latvala

Kommunikationschef, servicegruppen för kundkommunikation
Henrik Jussila

Kommunikationschef, gruppen för medie- och intressentgruppskommunikation
Eila Hannula (tf. -30.11.2022)

Kommunikationschef, Kanta-tjänster
Minna Rantala

Kommunikationschef, gruppen för strategi- och internkommunikation
Sannamari Ollikkala

Kommunikationschef, gruppen för visuell kommunikation
Henrik Jussila