Informationstjänster

Informationstjänstdirektör
Lindgren Marina

Chef för analytikenheten
Rahkola Juuso

Chef för datahanterings- och innovationsenheten
Malila Leo

Chef för enheten för Kanta-tjänster
Karhu Marianna

Chef för forskningsenheten
Mikkola Hennamari