Informationstjänster

Informationstjänstdirektör
Lindgren Marina

Chef för analytikenheten
Rahkola Juuso

Chef för innovationsenheten
Malila Leo

Chef för datahanteringsenheten
Karhu Marianna

Chef för forskningsenheten
Mikkola Hennamari