Kontaktinformation för studentrestauranger och läroanstalter

Studentrestauranger och läroanstalter kan kontakta FPA:s sakkunniga i frågor som gäller måltidsstöd genom att skicka e-post till adressen ateriatuki@kela.fi eller genom att ringa någon av följande personer:

  • Sari Miettunen, tfn 020 634 6722
  • Else Turtiainen, tfn 050 577 4666

Fakturering av måltidsstöd

  • Konsta Kallio, tfn 050 462 3502
  • Annika Frisk, tfn 050 452 0665.

Så här skickar du skyddad e-post

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter ska du använda skyddad e-postförbindelse.

  1. Öppna den skyddade e-posten.
    Registrera din e-postadress i tjänsten. Du får därefter en länk till din e-postadress. Via länken kan du skicka skyddad e-post. Länken gäller i 30 dagar.
  2. Namnge e-postmeddelandet enligt ämne, och filerna enligt innehållet i bilagorna, t.ex. ”Faktura för måltidsstöd månad/år”, ”Kassarapport”, ”Bilaga till ansökan”.
  3. Lägg till bilagorna i pdf-format. Vi rekommenderar att ett e-postmeddelande innehåller högst 10 filer.
  4. Skicka meddelandet och bilagorna till adressen ateriatuki@kela.fi.

Postadress

Skicka ansökningar om måltidsstöd och extra understöd samt tillhörande bilagor till adressen

FPA, Måltidsstöd
PB 40
40056 FPA

Läs mer