Direktersättning på apoteket 

Efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du i regel ersättning för dina läkemedel redan på apoteket. Apoteket drar av ersättningen från läkemedlets pris och du betalar själv resten, dvs. självrisken.

Vid varje läkemedelsinköp kontrollerar apoteket din rätt till ersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Apoteket får via förfrågningstjänsten information bland annat om vilka ersättningsrättigheter du har beviljats.  På apoteken finns också uppgifter i realtid om hur mycket du har betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk.

Apoteket får följande uppgifter om dig:

 • efternamn och alla förnamn
 • arbetsplatskassans namn och nummer, om du hör till en arbetsplatskassa
 • huruvida du har rätt till direktersättning
 • hur mycket du ännu har kvar att betala i initialsjälvrisk
 • vilka ersättningsrättigheter du har beviljats och eventuellt datum för när de upphör

Samtycke till förfrågningar om direktersättningsuppgifter

Apoteket behöver ditt tillstånd till att göra en förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Du ger ditt tillstånd

 • genom att visa upp ditt FPA-kort
 • genom att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort med grön baksida
 • genom att visa upp ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland beviljat av FPA eller
 • muntligt (bered dig på att styrka din identitet).

Du kan förbjuda att uppgifterna kontrolleras

Du kan förbjuda apoteket att kontrollera dina uppgifter i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Då måste du ansöka om ersättning hos FPA.

Om du vill att information om en ersättningsrätt som du har beviljats inte ska förmedlas till apoteket ska du ringa FPA:s telefonservice. Om du till exempel förbjuder att en uppgift om rätt till specialersättning förmedlas får du endast grundersättning på apoteket och kan ansöka om specialersättning hos FPA.

Skötsel av annan persons ärenden

Om någon annan sköter dina ärenden på apoteket och du vill ha ersättningen redan på apoteket ska du ge den här personen

 • ditt FPA-kort
 • ditt europeiska sjukvårdskort med grön baksida
 • ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland beviljat av FPA eller
 • ett fritt formulerat tillstånd att kontrollera dina uppgifter.

När du sköter ditt minderåriga barns ärenden på apoteket kan du ge tillstånd att hämta uppgifter om barnet.

Läs mer