Läkemedel och resor

FPA kan betala ersättning för läkemedel för den tid du vistas utomlands om du omfattas av den finska sjukförsäkringen under din utlandsvistelse.

Ta reda på om du omfattas av den finska sjukförsäkringen under din utlandsvistelse innan du köper läkemedel för resan. Om du omfattas av den finska sjukförsäkringen får du ersättning för de ersättningsgilla receptbelagda läkemedel som du behöver under resan.

Du kan på en och samma gång köpa en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling på apoteket med ersättning. I fråga om särskilt dyra läkemedel kan du på en och samma gång köpa ut och få ersättning för en mängd som motsvarar högst 1 månads behandling. Ett läkemedel anses särskilt dyrt då minutförsäljningspriset för en (1) förpackning inklusive mervärdesskatt överstiger 1 000 euro.

Om du köper läkemedel med en mängd som överskrider 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling) för din utlandsresa eller om du köper läkemedel tidigare än tidsintervallerna mellan inköpen medger ska du först betala kostnaderna i sin helhet på apoteket och sedan söka ersättning hos FPA. Om du inte har möjlighet till det här ska du kontakta FPA.

Kom ihåg att i god tid före resan ta reda på vilka begränsningar som gäller för införsel av läkemedel i det aktuella landet. Det lönar sig också att i förväg ta reda på regler och begränsningar i eventuella genomfartsländer. Information om införsel av läkemedel och vilka handlingar som krävs får du från tullmyndigheterna i destinationslandet och EU-ländernas nationella kontaktpunkter. Om du vill ha närmare information om begränsningarna kan du vända dig till destinationslandets ambassad.

Recepten med på resan

Ta med recepten eller motsvarande handlingar på resan. Då kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att föra med dig läkemedel för personligt bruk. Närmare information om de handlingar som du behöver på resan finns på webbplatserna kanta.fi och vårdenhetsval.fi.

Att beakta under resan

Låt läkemedlen vara kvar i sina originalförpackningar och packa ner dem i handbagaget. Se till läkemedlens hållbarhet under resan och utlandsvistelsen. Om dina läkemedel måste förvaras kallt ska du på förhand ta reda på om detta är möjligt under själva resan och framme vid resmålet. Till exempel insuliner ska förvaras kallt men får inte frysa. Man kan be läkemedelstillverkaren om råd om hur preparatet ska förvaras.

Om läkemedelsförpackningen går sönder, kommer bort, blir stulen eller förstörs på grund av felaktig förvaring betalar FPA inte någon ersättning för en ny förpackning som man köper i dess ställe.

Tillbaka till Finland

När du återvänder till Finland kan du med vissa begränsningar föra in läkemedel för personligt bruk till landet. På tullens webbplats kan du kontrollera vilka begränsningar som gäller enligt finsk lag.

Läs mer