Meddela förändringar

Då du ansöker om en förmån hos FPA svarar du för att alla de uppgifter du lämnat är korrekta.

Du ska omgående underrätta FPA om alla förändringar som inverkar antingen på förmånsrätten eller på förmånens belopp, till exempel förändringar som gäller inkomster, familjeförhållanden eller boende. Också arbete eller vistelse utomlands kan inverka på dina förmåner. I oklara fall ska du kontakta FPA för att reda ut om förändringen inverkar på förmånerna.

Om du låter bli att anmäla eventuella förändringar, kan det hända att du inte får en förmån som du skulle ha rätt till eller att en förmån betalas ut till dig på felaktiga grunder. En förmån som betalas ut till för stort belopp kommer att återkrävas.

Bidragsfusk

Om FPA misstänker bidragsfusk överlämnas ärendet till polisen för utredning. Detta sker även om du betalar tillbaka den förmån du fått på felaktiga grunder.

Misstanke om bidragsfusk uppkommer om kunden

  • lämnat felaktiga uppgifter
  • medvetet hemlighållit en omständighet som inverkar på förmånen
  • uppsåtligen underlåtit att anmäla en sådan förändring i förhållandena som inverkar på utbetalningen av förmånen.