Det blir lättare att ansöka om grundläggande utkomststöd på nätet – redan nu använder 80 % av utkomststödskunderna e-tjänsten

Formuläret för ansökan om grundläggande utkomststöd i e-tjänsten förnyas på lördagen 12.12. Då görs ändringar som förbättrar tillgängligheten och dessutom införs en s.k. ansökningsassistent.

Den 12 december förbättras tillgängligheten i fråga om ansökan om grundläggande utkomststöd i e-tjänsten. Det görs också små ändringar i utseendet på sidorna. De nya blåvita sidorna fungerar responsivt i mobila enheter och är tillgängliga. De tillgängliga sidorna för ansökan kan användas av alla, oberoende av funktionsförmåga.

Samtidigt kommer den s.k. ansökningsassistenten som sedan april hjälpt kunderna på den första sidan i ansökan om utkomststöd att läggas till på alla sidor. Ansökningsassistenten är en chattbot som ger kunden råd om hur ansökan ska fyllas i. Man kan fråga ansökningsassistenten till exempel vad olika termer som används i ansökan betyder.

– Ansökningsassistenten har redan varit i bruk i några månader. Kunderna har frågat ansökningsassistenten till exempel vad som avses med heltidsstudier eller regelbunden inkomst, berättar Riikka Lindroos-Järvitalo vid FPA, produktägare för AI och robotstyrd processautomation i kundgränssnittet.

– Utöver ansökan om utkomststöd har också ansökan om föräldradagpenningar en egen ansökningsassistent. De här ansökningsassistenterna är på sätt och vis kundens personliga kundrådgivare som är beredda att hjälpa dygnet runt.

Att använda e-tjänsterna är helt klart det mest populära sättet att sköta sina FPA-ärenden på, även när det gäller det grundläggande utkomststödet. När skötseln av utkomststödet överfördes till FPA i början av år 2017 ansökte knappt hälften av kunderna om stödet i e-tjänsten. I november 2020 skötte 80 procent av utkomststödskunderna sina ärenden i e-tjänsten.

Över 100 000 personer per månad ansöker om utkomststöd i e-tjänsten

Varje månad ansöker i genomsnitt 130 000 personer om grundläggande utkomststöd hos FPA. Man räknar med att förnyelsen av sidorna för ansökan ska göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden i e-tjänsten.

Ansökningsassistenten dyker upp nere på sidan, från och med den första sidan av ansökan. I början av ansökan frågas till exempel för vilken tid kunden vill ansöka om utkomststöd. Ansökningsassistenten uppmanar kunden att ansöka om grundläggande utkomststöd för en längre tid än en månad, om inga förändringar i livssituationen är att vänta under de närmaste månaderna.

– Även om det är meningen att det grundläggande utkomststödet ska vara ett kortvarigt stöd vid tillfälliga ekonomiska svårigheter är det inte ändamålsenligt att kräva att till exempel pensionstagare, närståendevårdare eller långtidsarbetslösa med låga inkomster ska behöva ansöka om stöd på nytt varje månad, säger Antti Jussila, tf. förmånsdirektör vid FPA.

– Varje ansökan behandlas alltid individuellt, vilket betyder att vi i varje enskilt fall kan bedöma för hur lång tid det är möjligt att beslutet ska gälla.

Fram till slutet av november i år har FPA meddelat nästan 1,7 miljoner beslut om grundläggande utkomststöd. Av dessa beslut gällde 54 procent i en månad, 29 procent gällde i två månader, 10 procent gällde i tre månader och 6 procent gällde i 4–6 månader. Mindre än 1 procent av besluten gällde för en längre tid än så.

Beslut om utkomststöd som fattats för flera månader i följd har gällt i genomsnitt i 11,7 månader, när man ser till dem som fick grundläggande utkomststöd i november.

Närmare information för kunderna