FPA ersätter resekostnader i samband med coronavaccination

FPA ersätter från och med 27.3.2021 kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination. Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården.

Riksdagen har godkänt ett lagförslag enligt vilket FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination 27.3.2021–31.12.2021. Självrisken för en enkelresa är högst 25 euro.

Resorna ersätts i regel enligt det billigaste sättet att resa. Om kunden inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan kunden få ersättning för en taxiresa.

För att få FPA-ersättning för taxiresan måste kunden beställa taxin via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för. Det här gäller dock inte Åland, där taxin beställs direkt av taxiföretagaren.

Syftet med ersättningen för resekostnader är att säkerställa att alla har möjlighet att få ett coronavaccin.

Hur man ansöker om ersättning

Ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand. Om kunden behöver en följeslagare under resan kan man ansöka om ersättning även för följeslagarens resekostnader.

Det går enklast att söka reseersättning på nätet på adressen fpa.fi/etjanst. Om kunden har rätt att anlita taxi får han eller hon ersättning för taxiresan i form av direktersättning i samband med resan. För att kunden ska få ersättning förutsätts att resan har beställts via ett regionalt beställningsnummer.

Läs mer