FPA-ersättningen för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården stiger

Den FPA-ersättning som betalas för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården stiger 1.1.2021. Ersättningen är i fortsättningen 100 euro.

FPA-ersättningen för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården stiger i början av januari från 56 euro till 100 euro. Höjningen gäller PCR-test som tas från nässvalget. För att undersökningen ska ersättas krävs en ordination av privatläkare. Förhöjd ersättning betalas för test tagna 1.1–31.12.2021.

Ersättning betalas även för undersökningar som arbetsgivare betalar

Ersättning för coronavirusundersökningar betalas som en del av sjukvårdsförsäkringen på samma sätt som andra privata hälso- och sjukvårdstjänster. Kunden får direktersättning för coronavirusunder sökningen i samband med betalningen, om serviceproducenten har ett direktersättningsavtal med FPA. Man kan också själv betala fullt pris för undersökningen och sedan ansöka om ersättning i efterskott hos FPA.

Även en coronavirusundersökning som betalas av arbetsgivaren ersätts från sjukvårdsförsäkringen. Ersättningen inverkar inte på de ersättningar som betalas för ordnande av företagshälsovård eller deras maximibelopp. I arbetsgivarens bokföring ska de kostnader som ersätts från sjukvårdsförsäkringen hållas separat från de kostnader som uppkommit för ordnande av företagshälsovård, så att man inte ansöker om ersättning två gånger.

Genom att höja ersättningen vill man öka kundernas möjligheter att välja en privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster i stället för den offentliga hälso- och sjukvården. Målet är också att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda sina anställda coronavirusundersökningar. Rätt till ersättning har en person som bor eller arbetar i Finland.

Staten har beviljat 45 miljoner euro i tilläggsfinansiering för att ersättningen ska kunna höjas.

Ytterligare information: