Undantagsvis möjligt att delta i en del FPA-rehabiliteringar på distans

Om en klient så önskar kan rehabiliteringen genomföras med hjälp av en distansförbindelse. Rehabiliteringen kan fortsättningsvis också ordnas ansikte mot ansikte, om det är tryggt under coronavirusepidemin.

Under de undantagsförhållanden som orsakas av coronavirusepidemin kan rehabilitering genomföras antingen helt eller delvis på distans. Om serviceproducenten erbjuder distansrehabilitering, kan klienten välja att delta i den. Klienten kan höra sig för hos serviceproducenten om möjligheterna att få distansrehabilitering.

Distansrehabilitering är ändå inte ett möjligt alternativ inom alla former av rehabilitering. Rehabiliteringsformer som enbart ordnas ansikte mot ansikte är rehabiliterings- och anpassningskurser i sluten vård, multiprofessionell individuell rehabilitering och sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringen kan fortsättningsvis ordnas också ansikte mot ansikte, om det kan göras tryggt under coronavirusepidemin. Serviceproducenterna följer myndigheternas nationella och regionala restriktioner och rekommendationer och beaktar dem i sin verksamhet.  

Serviceproducenterna är emellertid inte skyldiga att ordna rehabilitering ansikte mot ansikte under coronavirusepidemin.  En serviceproducent som inte ordnar rehabilitering ansikte mot ansikte kontaktar klienten och kommer överens om att genomföra rehabiliteringen med hjälp av distansförbindelse eller att flytta fram rehabiliteringen till en senare tidpunkt.

Om klienten inte vill delta i distansrehabilitering

Om en klient inte vill delta i den distansrehabilitering som serviceproducenten erbjuder kan han eller hon fortfarande delta i rehabilitering ansikte mot ansikte hos samma serviceproducent. Om serviceproducenten inte ordnar rehabilitering ansikte mot ansikte, kan klienten välja en ny serviceproducent.

Om klienten inte vill delta i rehabilitering ansikte mot ansikte

Om en klient på grund av coronavirusläget inte vill delta i rehabilitering ansikte mot ansikte, flyttar serviceproducenten fram klientens rehabilitering till en senare tidpunkt. Om det är fråga om rehabilitering i grupp kan det hända att rehabiliteringsgruppen byts.

Läs mer