Kontaktuppgifter till sakkunniga

 

Redaktörers och massmediernas frågor om olika förmåner besvaras av sakkunniga vid FPA. Om du inte får tag på den person som du söker kan du vända dig till kommunikationsgruppen. När det gäller FPA:s kommunikation på lokal nivå är det direktörerna för försäkringsdistrikten som fungerar som ansvarspersoner. De ansvarar således för mediekommunikationen och kommunikationen med intressentgrupperna inom sitt eget område.

De sakkunniga som har * framför namnet betjänar även på svenska.

Välj det ämnesområde som din fråga gäller:

Stöd för boendet
Pensioner
Återkrav av förmåner
Det europeiska sjukvårdskortet
Ersättningar för tandvård
Internationella förmånsärenden
Kanta-tjänsterna
FPA-kortet
Social trygghet som handhas av FPA
Studerandehälsovården för högskolestuderande
Stöd för skolresor
Rehabilitering
Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringsstöd
Sjukdom eller funktionsnedsättning hos barn
Förmåner för barnfamiljer
Läkemedel och läkemedelsersättningar
Reseersättningar
Sökande av ändring
Studiestöd
Försök med basinkomst 2017–2018
Gränsöverskridande hälsovård
Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Sjukvårdsersättningar
Sjukdagpenning
Militärunderstöd
Utkomststöd
Inkomstregistret
E-tjänsten för arbetsgivare
Ärenden som gäller arbetsplatskassor
Företagshälsovård
Arbetslöshetsförmåner
Handikappförmåner
Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning
FPA-förmåner för veteraner
Bidragsfusk

Stöd för boendet

Allmänt bostadsbidrag

Specialplanerare Mirja Peltonen 0400 899 030
Jurist Rita Lääkkölä 050 327 6125

Bostadsbidrag för pensionstagare

Ansvarig planerare Katri Sillanpää 020 634 3487
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Se även studiestödets bostadstillägg

Statistik över bostadbidragen

Statistikspecialist Anna Koski 050 550 5427
Statistikspecialist Sami Tuori 020 634 1887

Forskning om bostadbidragen

Forskningschef Signe Jauhiainen 050 331 3982

Pensioner

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (handläggning, medicinska bedömningar)

Enhetschef Matti Hynninen 050 551 6563
Överläkare Marjo Parkkila-Harju 050 408 3074
Planerare Mikko Nevalainen 050 551 8180

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet)

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3278
Jurist Niina Kokkonen 020 634 3534
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385
Förmånschef Milla Kaitola 0206340110

Folkpension, ålderspension, förtida ålderspension

Ansvarig planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Familjepensioner (efterlevandepension, barnpension)

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Garantipension

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Arbetspensioner

Pensionsskyddscentralen www.etk.fi

Forskning om familjepensioner

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Forskning om folkpensionstagare

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Forskning om sjukpensioner

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Pensionsstatistik

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372

Återkrav av förmåner

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Jurist Petri Hassel 020 635 5437
Teamchef Emmi Lehtonen 050 559 5966
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Statistik över återkrav

Statistikspecialist Sami Tuori 020 634 1887

Det europeiska sjukvårdskortet

Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549
Planerare Karoliina Andersson 050 563 8248
Planerare Reetta Kyyrö 050 462 2184

Ersättning för tandvård

Ansvarig sakkunnigtandläkare Sari Helminen 020 634 3917

Statistik över tandvård

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Statistikspecialist Päivi Rastas 050 308 8930

Internationella förmånsärenden

Specialvårdspenning

Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Planerare Anna Lindholm 020 6346584

Rehabiliteringspenning

Jurist Laura Myllylä 020 634 2708
Planerare Anna Lindholm 020 6346584

Att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Jurist Antti Klemola 040 351 5840
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 040 542 5639

Familjeförmåner

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522
Planerare Anniina Kuokka 020 635 3472

Internationella sjukvårdsförmåner

Se Gränsöverskridande hälsö- och sjukvård

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
*Planerare Anna Lindholm 020 634 6584
Ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3459

Arbetslöshetsförmåner

Jurist Antti Ristimäki 020634 2194
Planerare Eija Saarinen 020 635 1534
Planerare Pia Kareinen 020 634 3301

FPA-pensioner

Jurist Laila Aho 040 351 7637
Jurist Jonna Salmela 050 463 6805

Sjukpension

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3996
Ansvarig planerare Heidi Heikura 020 634 3385
(Arbetspensioner www.etk.fi)

Handikappförmåner

Jurist Hanna Tervahauta 020 6343791

Studiestöd

Jurist Reeta Paatelma 040 751 0506
Jurist Linda Reinikainen 050 408 2964
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152

Statistik över ärenden som gäller internationella frågor

Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372
Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358

Kanta-tjänsterna

Kontaktchef Johanna Pääkkönen 040 5708 832

FPA-kortet

Rätt till FPA-kortet

Jurist Antti Klemola 040 351 5840
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 040 542 5639

Social trygghet som handhas av FPA

Forskning om den sociala trygghet som handhas av FPA

Forskningschef Signe Jauhiainen 050 331 3982

Studerandehälsovården för högskolestuderande

Ordnande av studerandehälsovård för högskolestuderande

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Kirsi Airinen 040 758 7528
Ansvarig sakkunnigläkare Tuula Metsä 020 634 1054
Specialplanerare Mari Stenberg 040 173 7937
Planerare Hanna Westerberg 050 558 1224

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Teamchef Emmi Lehtonen 050 559 5966

Forskning om studerandehälsovård

Specialforskare Timo Hujanen 020 634 1931
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Stöd för skolresor

Planerare Irene Hiljanen 050 329 0271
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479

Statistik över skolresestödet

Statistikspecialist Terhi Rautesalo 020 634 1528
Statistikspecialist Monica Korhonen 020 634 1351 

Rehabilitering

Rehabilitering som ordnas av FPA

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Tuula Ahlgren 020 634 3284
Förmånschef Maiju Kummunmäki 040 579 6315

Yrkesinriktad rehabilitering

Jurist Heidi Giss-Hannikainen 020 634 2723
Planerare Marjaana Pajunen 0206342763
Planerare Leena Penttinen 020 634 3205
Ansvarig sakkunnigläkare Anna Tuliharju 020 634 2161

Krävande medicinsk rehabilitering

Planerare Eija Haapala 020 635 4311
Planerare Irma Paso 020 635 4226
Planerare Pauliina Puurtinen 050 552 2449
Ansvarig sakkunnigläkare Tiina Suomela-Markkanen 020 634 2939

Rehabilitering enligt prövning

Ansvarig planerare Elina Kulmanen 020 634 3752
Planerare Kati Salonpää 020 635 5043
Ansvarig planerare Veli-Matti Vadén 020 634 3326
Planerare Leena Poikkeus 020 634 3218
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Utvecklingsprojekt

Ansvarig planerare Hanna Pakkala 050 551 6214

Psykisk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi

Jurist Maarit Huttusen 020 635 6778
Planerare Minna Kuoppala 020 635 4558
Ansvarig sakkunnigläkare Margit Jokela 020 634 3690

Rehabiliteringsstatistik

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Statistikspecialist Päivi Rastas 050 308 8930

Forskning kring utvecklingsprojekten

Forskningschef Anna-Liisa Salminen 040 5600 935

Forskning kring yrkesinriktad rehabilitering

Forskningschef Riitta Seppänen-Järvelä 040 183 8920
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Rehabiliteringspenning

Ansvarig planerare Marjut Hevosmaa 020 635 4312
Planerare Anne Flak 020 634 3788
Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Jurist Laura Myllylä 020 634 2708

Statistik över rehabiliteringspenningen

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Statistikspecialist Päivi Rastas 050 308 8930

Rehabiliteringsstöd
(dvs. tidsbegränsad sjukpension)

Handläggning, medicinska bedömningar

Enhetschef Matti Hynninen 050 551 6563
Överläkare Marjo Parkkila-Harju 050 408 3074
Planerare Mikko Nevalainen 050 551 8180

Lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3278
Jurist Niina Kokkonen 020 63 43534
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385
Förmånschef Milla Kaitola 020 634 0110

Forskning kring tidsbegränsad sjukpension

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Sjukdom eller funktionsnedsättning hos barn

Specialvårdspenning

Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Niina Kokkonen 020 634 3534
Planerare Anna Lindholm 020 6346584
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Handikappbidrag för personer under 16 år

Planerare Elina Kontio 020 634 3883
Jurist Hanna Tervahauta 020 6343791
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Statistik över handikappförmånerna

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372

Förmåner för barnfamiljer

Moderskapsunderstöd, adoptionsbidrag

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522

Moderskapsförpackningen (innehållet)

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Planerare Veera Petäjä 020 634 3498

Moderskapsförpackningen (upphandlingen)

*Upphandlingschef Hannamaija Haiminen 050 554 4305
Upphandlingsspecialist Riikka Heikkinen 020 634 1262
*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975

Föräldradagpenningar (moderskaps- och faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning), semesterkostnadsersättning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Kauko Kivimäki 020 634 3245

Särskild moderskapspenning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Kauko Kivimäki 020 634 3245
Ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3459

Barnbidrag

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522

Stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård, partiell vårdpenning, flexibel vårdpenning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522

Underhållsstöd

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975

Indrivning av underhållsbidrag

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Teamchef Emmi Lehtonen 050 559 5966
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Familjeledighetsersättning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist  Kauko Kivimäki 020 634 3245

Statistik över familjeförmåner

Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372
Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358

Forskning om familjeförmåner

Forskare Anneli Miettinen 050 559 9984
Forskare Miia Saarikallio-Torp 020 634 1968

Läkemedel och läkemedelsersättningar

Läkemedelsersättningar

Överprovisor Jaana Kruuti 020 634 3427
Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944
Provisor Maria Karjaluoto 020 634 3521
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup 020 6342722
Planerare Päivi Puustinen 020 634 3784
Jurist Sofia Kallio-Ahola 050 551 8061

Forskning om läkemedel

Specialforskare Leena K Saastamoinen 050 408 7137
Chef för forskningsgrupp Hanna Koskinen 050 551 7152

Läkemedelsstatistik

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Statistikspecialist Päivi Rastas 050 308 8930

Reseersättningar

Se Sjukvårdsersättningar eller Stöd för skolresor

Sökande av ändring

Jurist Petri Hassel 020 635 5437

Studiestöd

Studiepenning, bostadstillägg, statsgaranti för studielån och måltidsstöd

Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
* Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479
* Jurist Reeta Paatelma 040 751 0506
Jurist Linda Reinikainen 050 408 2964

Räntebidrag, studielånsavdrag, studielånskompensation och lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd

* Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
Planerare Sari Miettunen 050 551 4709
Planerare Eeva-Maria Laaksonen 0400 863 481

Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Teamchef Emmi Lehtonen 050 559 5966
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Statistik över studiestödet

Statistikspecialist Terhi Rautesalo 020 634 1528  
Statistikspecialist Monica Korhonen 020 634 1351

Forskning om studiestöd

Forskningschef Signe Jauhiainen 020 634 1958

Försök med basinkomst 2017–2018

Forskning och forskningsresultat gällande försöket med basinkomst

Forskningschef Signe Jauhiainen 050 331 3982
Forskare Katja Mäkkylä 050 566 8380
Forskare Miska Simanainen 020 634 0527

Försöket med basinkomst som FPA-förmån, försöket i praktiken

*Chef för juridiska enheten för förmånstjänster Mia Helle 040 350 6301

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Internationella sjukvårdsförmåner som beviljas av FPA:

Rätt till sjukvård i Finland och utomlands

Planerare Karoliina Andersson 050 563 8248
Planerare Reetta Kyyrö 050 462 2184
Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549

Internationella sjukvårdsersättningar, inkl. resor (ersättning för sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Planerare Johanna Eklund 020 635 1996
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Planerad vård med förhandstillstånd

Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549

Fakturering av internationella sjukvårdskostnader mellan länder

Planerare Satu Winberg 050 551 6459
Planerare Hanna Hypen 050 558 9678
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Statlig ersättning

Planerare Johanna Eklund 040 149 8594
* Jurist Karoliina Mäenpää 050 406 3187

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands

Planerare Pia Blomqvist 050 468 8306
Planerare Mira Rantakeisu 050 4777 335

Ömsesidigt erkännande av recept (inkl. europeiska recept)

Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944
Planerare Pia Blomqvist 050 468 8306
Planerare Mira Rantakeisu 050 4777 335

Webbtjänsten EU-hälsovård.fi

Planerare Annamari Qvist 050 551 8498
Planerare Mira Rantakeisu 050 477 7335

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård; tjänster och mediekontakter

* Chef för kontaktpunkten Marika Lahtivirta 040 354 7396
Planerare Annamari Qvist 050 551 8498

Forskning om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Forskare Anna-Kaisa E. Tuovinen 020 634 1960

Sjukvårdsersättningar

Ersättning för läkararvoden, undersökningar och behandling, taxor

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Riikka Palomäki 050 435 1763
Planerare Roosa Könönen 020 634 3805
Planerare Merja Larikka 020 634 3518
Ansvarig sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945

Reseersättningar (resor på grund av sjukdom eller rehabilitering)

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Riikka Palomäki 050 435 1763
Chefsplanerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare  Anne Hauta 040 837 2916
Planerare  Taina Simonen 0400 893 721
Planerare  Anne Sopanen 050 551 8184
Planerare Otto Talvitie 020 635 0054

Elektronisk direktersättning för taxiresor

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Riikka Palomäki 050 435 1763
Ansvarig planerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare  Anne Hauta 040 837 29616
Planerare Otto Talvitie 020 635 0054

Internationella sjukvårdsersättningar (inkl. resor) (ersättning av sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Se Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Statistik över sjukvårdsersättningar

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Statistikspecialist Päivi Rastas 050 308 8930

Forskning om läkemedelsersättningar

Se Läkemedel och läkemedelsersättningar

Forskning om reseersättningar

Forskare Päivi Tillman 0400 193 024

Forskning om läkararvoden, undersökningar och behandling

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286

Sjukdagpenning

Sjukdagpenning, allmänna förfrågningar

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Planerare Seija Arjoranta 020 635 9768
Planerare Heikki Poutanen 020 634 6541
Planerare Airi Nenonen 020 635 9786
Planerare Anna Lindholm 020 634 6584

Partiell sjukdagpenning

Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Planerare Seija Arjoranta 020 635 9768
Planerare Heikki Poutanen 020 634 6541

Sjukdagpenning, frågor som anknyter till sjukdomar

Ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3459
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564

Statistik över sjukdagpenningar

Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1272
Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358

Forskning om sjukdagpenningar

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Förmånschef Milla Kaitola 0206340110

Militärunderstöd

Militärunderstödets grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilda understöd

Specialplanerare Mirja Peltonen 0400 899 030
Jurist Rita Lääkkölä 050 327 6125

Statistik över militärunderstödet

Statistikspecialist Sami Tuori 020 634 1887

Utkomststöd

Förmånschef Marja-Leena Valkonen
Direktör för södra försäkringsdistriktet Maini Kihlman
Kompetenscenterchef Pasi Pajula

Skötsel av utkomststödsärenden

Vikarie för direktören för kundrelationer, direktör för mellersta kundserviceenheten Petteri Taponen
Chef för enheten för planering av kundrelationstjänster Pirkko Kilpeläinen

FPA:s riktlinjer gällande utkomststödet

Förmånschef Marja-Leena Valkonen 040 487 2541

Regional information om överföringen av utkomststödet till FPA

Försäkringsdistriktens direktörer
Kundrelationstjänster

Forskning om utkomststödet

Forskare Tuija Korpela 020 63 41945
Forskare Hanna-Mari Heinonen 020 634 0622

Statistik över utkomststödet

Statistikspecialist Sami Tuori 020 634 1887

Inkomstregistret

Projektchef Arja Lemmettylä

Tekniska frågor

Projektchef Arja Lemmettylä
Enhetschef Marianna Karhu (Utvecklingstjänster)

E-tjänsten för arbetsgivare (dagpenningsärenden)

Ansvarig planerare Marita Erkkilä 0206341512
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Elektroniska läkarutlåtanden

Planerare Pia Alava 020 634 3389

Ärenden om arbetsplatskassor (sjukkassor)

Chef för kvalitetsgruppen Sari Pitkämäki 040 706 9840
Inspektör Raisa Orpana 040 545 0882
Inspektör Terhi Putaansuu 050 598 7728

Ersättningar för företagshälsovård

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Kirsi Airinen 0407587528
Ansvarig sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945
Planerare Marjo Laitinen 020 634 0714
Planerare Nina Jaakkola 020 634 3797
Planerare Hanna Westerberg 020 634 3956
Planerare Sirkku Tikkanen 020 634 1833
* Planerare Marianne Meyer-Arnold 020 634 3825

Statistik över företagshälsovården

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Statistikspecialist Päivi Rastas 050 308 8930

Forskning om företagshälsovården

 Specialforskare Timo Hujanen 020 634 1931

Arbetslöshetsförmåner

Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning

Jurist Teija Hautera 050 575 9436
Jurist Antti Ristimäki 020 634 2194

Statistik över arbetslöshetsförmåner

Statistikspecialist Sami Tuori 020 634 1887
Statistikspecialist Anna Koski 050 550 5427

Forskning om arbetslöshetsförmåner

Forskningschef Signe Jauhiainen 020 634 1958

Handikappförmåner

Handikappbidrag för personer under 16 år 

Planerare Elina Kontio 020 634 3883
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Jurist Hanna Tervahauta 020 6343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Handikappbidrag för personer över 16 år

Planerare Pia Kankare 020 634 3990
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Jurist Hanna Tervahauta 0206343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Vårdbidrag för pensionstagare

Planerare Pia Kankare 020 634 3990
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Jurist Hanna Tervahauta 0206343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Statistik över handikappförmånerna

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372

Forskning om förmåner för personer med funktionsnedsättning

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef för kompetenscentret Mikko Toivanen 020 634 3996
Jurist Tuuli Miettinen 0504637322
Planerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm 020 634 3946
Planerare Tytti Lehtonen 020 634 0750

Centret för tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef Sari Paloposki 020 634 2826

Distanstolkning, personer med funktionsnedsättning

Planerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm 020 634 3946

Statistik över tolkningstjänsten

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372

FPA-förmåner för veteraner

Fronttillägg, extra fronttillägg, fronttillägg som betalas till utlandet

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Ansvarig Planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358

Tandvård för veteraner

Ansvarig sakkunnigtandläkare Sari Helminen 020 634 3917

Reseersättningar

Ansvarig planerare Anne Giss 0400 985 436

Bidragsfusk

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Chef för juridiska tjänster Anna-Leena Aalto 020 634 1501