Militärunderstöd

FPA kan betala militärunderstöd till

  • värnpliktiga som fullgör militär- eller civiltjänst
  • kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
  • anhöriga till dessa personer
  • personer som deltar i reservövning eller kompletterande utbildning och deras anhöriga.

De disponibla nettoinkomsterna hos den värnpliktige och den anhöriga som har rätt till militärunderstödet inverkar på beviljandet av stödet.

Militärunderstödet kan betalas som

En värnpliktig som träder i tjänst från utlandet får militärunderstöd på samma grunder som värnpliktiga som är bosatta i Finland. Militärunderstöd kan betalas ut även om den värnpliktige inte omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Militärunderstöd kan också betalas till den värnpliktiges familj i utlandet.

Ansök om understöd innan du träder i tjänst

Du kan söka militärunderstöd en månad innan tjänstgöringen börjar. Försvarsmakten eller civiltjänstgörarens tjänstgöringsplats betalar ut dagpenning till den värnpliktige under tjänstgöringen.

Läs mer