Inkomsternas inverkan

De disponibla nettoinkomsterna hos den värnpliktiga och den anhöriga som har rätt till militärunderstödet inverkar på stödet.

Som inkomster beaktas

  • löneinkomster (inkl. naturaförmåner) som har minskats med skatter samt arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter
  • inkomster av näringsverksamhet enligt arbetsinkomsten för FöPL-försäkringen
  • inkomster av jordbruk enligt arbetsinkomsten för LFöPL-försäkringen
  • sociala förmåner som har minskats med skatter
  • andra än nedan uppräknade nettoinkomster.

Som inkomster beaktas inte

Förmögenhet

Förmögenhet eller avkastning av förmögenhet inverkar inte på rätten till militärunderstöd eller på dess belopp.