Underhållsbidrag

FPA betalar underhållsbidrag till en person som är berättigad till underhållsbidrag, om den värnpliktige på basis av ett domstolsbeslut eller ett skriftligt avtal som socialnämnden har fastställt är förpliktad att betala månatligt underhållsbidrag till det minderåriga barnet och han eller hon inte kan betala bidraget under tjänstgöringstiden. FPA betalar underhållsbidrag enligt det belopp som fastställts för den värnpliktige.

Endast den värnpliktiges inkomster påverkar underhållsbidragets belopp.

Ett barn som är berättigat till underhållsbidrag beviljas inte grundunderstöd.

Läs mer