Min egen väg

Min egen väg (Oma väylä) är en neuropsykiatrisk rehabiliteringstjänst som riktar sig till unga i åldern 16–29 år som antingen studerar eller arbetar eller tillfälligt står utanför arbetslivet.

Du kan ansöka om Min egen väg-rehabilitering om du har någon av följande diagnoser:

 • autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom)
 • aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD).

Ett annat villkor är att du behöver stöd

 • i studierna
 • i arbetslivet
 • för att stärka dina sociala färdigheter eller
 • för att utveckla din förmåga att hantera vardagen.

Utöver det kan du ha diagnostiserats med en psykiatrisk störning som du får behandling för inom hälso- och sjukvården.

Min egen väg-serviceproducenter

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder Min egen väg-rehabilitering.

Serviceproducenter

Rehabiliteringstjänsten Min egen väg är avsedd för personer som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Om du får krävande medicinsk rehabilitering kan du inte få Min egen väg-rehabilitering.

Genomförande av rehabiliteringen

Rehabiliteringen pågår i högst 1 år. 

I rehabiliteringen ingår under ett år

 • 27 individuella möten
 • 10 gruppmöten
 • 1–2 gruppmöten för dina närstående.

I slutet av rehabilitering deltar du ytterligare i 3 uppföljningsmöten.

Mötena ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i din vardagsmiljö, exempelvis hemma hos dig, på läroanstalten eller arbetsplatsen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse. Gruppmötena för närstående ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i något annat separat mötesrum.

Målen för rehabiliteringen

Min egen väg-rehabilitering ger dig

 • bättre beredskap och färdigheter för studier och arbetsliv
 • handledning och träning i att hantera vardagen
 • stöd för att stärka dina sociala färdigheter.

Syftet med de individuella mötena och gruppmötena är att 

 • stärka dina studie- och arbetslivsfärdigheter
 • stärka din självkänsla
 • ge dig verktyg att identifiera symtom och beteende som beror på den neuropsykiatriska störningen
 • träna dina sociala och kommunikativa färdigheter
 • erbjuda dig kamratstöd.

Under gruppmötena för närstående ges de närstående

 • information om neuropsykiatriska störningar och hur de påverkar den ungas och de närståendes liv
 • möjlighet att få kamratstöd och att utbyta erfarenheter om till exempel hur man klarar av utmaningar i vardagen
 • stöd för att kunna hjälpa den unga att bli självständig.

Läs mer