Identifiering för EU-medborgare

Det sameuropeiska eIDAS är ett identifieringssätt avsett för EU-medborgare med vars hjälp man i framtiden kommer att kunna logga in i FPA:s e-tjänst med det egna landets identifieringsverktyg.

Sköt ärenden med ett formulär

Man kan ännu inte logga in i FPA:s e-tjänst, dvs. i MittFPA, med eIDAS-identifiering. Det går ändå att sköta FPA-ärenden datasäkert med ett formulär som man kommer åt via EIDAS-identifiering. Via formuläret kan man be om råd eller be FPA att ta kontakt.

Så här sköter du FPA-ärenden med formuläret

  1. Välj Logga in - Privatpersoner uppe på sidan på fpa.fi.
  2. Du förflyttas till tjänsten Suomi.fi för identifiering.
  3. Välj Identifieringssätt för utlänningar. För tillfället kan du identifiera dig med identifieringssätten för Estland, Italien, Spanien och Tyskland.
  4. Skriv ett meddelande till FPA på formuläret som öppnas.

Läs mer