Moderskapsunderstöd

Du kan välja att få moderskapsunderstödet antingen i form av en moderskapsförpackning eller en skattefri penningsumma på 170 euro.

En förutsättning för moderskapsunderstödet är att du måste besöka en läkare eller mödrarådgivningen för en hälsoundersökning före den fjärde graviditetsmånaden, det vill säga innan den 18 graviditetsveckan har tagit slut.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd när din graviditet har varat minst 154 dagar, det vill säga ca 5 månader, och du har fått ett graviditetsintyg om detta av din läkare eller från mödrarådgivningen. Graviditetsintyget behövs som bilaga till ansökan.

Moderskapsunderstöd kan beviljas kvinnor som är stadigvarande bosatta i Finland. Rätt till moderskapsunderstöd har också de som kommit från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland för att arbeta här eller som är familjemedlemmar till personer som kommit till Finland för att arbeta. I sådana fall krävs dessutom att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs mer