Multidisciplinär individuell rehabilitering

Du kan ha rätt till multidisciplinär individuell rehabilitering som ordnas av FPA, om du har en omfattande sjukdom som medför många olika problem. Du kan på grund av sjukdomen ha behov av en mera individuellt planerad och genomförd rehabilitering.

Syftet med multidisciplinär individuell rehabilitering är förbättra eller upprätthålla funktionsförmågan och få vardagen, arbetet och studierna att fungera. I rehabiliteringen ingår både individuellt program och grupprogram.

Multidisciplinär individuell rehabilitering ordnas för olika sjukdomsgrupper

Syn- eller hörselskadade

  • individuell rehabilitering för vuxna med synskada eller syn- och hörselskada
  • individuell rehabilitering för barn och unga med synskada, hörselskada eller syn- och hörselskada

Sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar

  • individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
  • individuell rehabilitering för barn och unga med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar

  • individuell neurologisk rehabilitering för vuxna
  • individuell rehabilitering för vuxna med ryggmärgsskada

Allmänna sjukdomar

  • individuell rehabilitering för vuxna

Allmän och neurologisk rehabilitering

  • individuell rehabilitering för barn och unga

Genomförande av rehabiliteringen

Rehabiliteringen ordnas på en rehabiliteringsinrättning där man kan övernatta. Rehabiliteringsperiodens innehåll baserar sig på dina individuella behov och mål. För rehabiliteringen ansvarar ett multidisciplinärt team som består av till exempel specialistläkare, sjukskötare, fysioterapeut, psykolog eller neuropsykolog och socialarbetare.

Även en anhörig eller ett barns eller en ung persons familj kan delta i rehabiliteringen. Då det är fråga om ett barn eller en ung person deltar vanligen en del av de övriga familjemedlemmarna hela tiden i rehabiliteringen. I rehabilitering för vuxna kan bara en (1) anhörig eller en (1) närstående person delta under en del av tiden.

Rehabiliteringens längd

Rehabiliteringens längd är högst 15 dagar och den inleds med en period som omfattar 4–6 dygn. Under inledningsperioden gör en multidisciplinär arbetsgrupp tillsammans med dig upp individuella mål för din rehabilitering och ett personligt program. 

Resten av rehabiliteringen (9–11 dygn) genomförs enligt behovet i perioder av varierande längd.

Kostnaderna för rehabilitering

Rehabiliteringen är avgiftsfri. Du eller en anhörig till dig kan ha rätt till rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Ansök så här

Skulle du ha nytta av multidisciplinär individuell rehabilitering enligt prövning? Ansök om individuell rehabilitering.