Närservice till kunder

Direktör
Antti Jussila

Chef för enheten för utveckling av kundrelationstjänster
Pirkko Kilpeläinen

Chef för gruppen för ledning av kundrelationstjänster
Heidi Turkia

Chef för gruppen för utveckling av kundrelationstjänster
Tiina Pikkarainen

Chef för gruppen för utveckling av kundkontakter
Riikka Alho

Chef för gruppen för utveckling av e-tjänster
Mari Kannisto

Läs mer