Olika familjeformer

I regel betalar FPA ut stöd till alla barnfamiljer enligt samma principer oberoende av familjeform. En del familjeformer kan ändå inverka på grunderna för beviljande och på utbetalningstiden av vissa familjeförmåner. Stöd för hemvård av barn betalas till exempel ut enligt flexiblare villkor till adoptivfamiljer, och i flerlingsfamiljer kan föräldrarna vara hemma längre samtidigt och sköta barnen än i andra familjer. Läs mer om hur olika familjeformer inverkar på förmånerna från FPA: