Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös eller avslutar dina studier och inte har ett arbete ska du så fort som möjligt anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Efter det kan du söka arbetslöshetsförmån från arbetslöshetskassan eller FPA. Läs mera under Utan arbete.

Minskade inkomster kan inverka på många FPA-förmåner. Läs mera under Om dina inkomster minskar.

Underhållsstöd: Om du har underhållsbidragsskuld kan du ha rätt till betalningsbefrielse när dina inkomster minskar. Sök betalningsbefrielse med blankett LC1r.

Beloppet av bostadsbidraget för pensionstagare påverkas av makarnas minskade inkomster. Din makes bidrag ska justeras om beloppet av era sammanlagda inkomster minskar med minst 460 euro per år, dvs. 38,33 euro per månad. Justeringen kan göras på nätet eller med blankett AE1r.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget till hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet påverkas av förändringar i familjens inkomster. Arbetslöshetsförmåner betraktas som inkomster. Gör justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Från arbetsmarknadsstödet avdras den arbetssökandes eller makens/sambons stöd för hemvård av barn. Hemvårdsstöd som maken får dras emellertid inte av om maken själv sköter barnet och inte har rätt till arbetslöshetsförmåner på grund av skötsel av barn eller samtidig moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Om bägge makarna är arbetslösa, görs avdraget från det arbetsmarknadsstöd som betalas till den som får hemvårdsstödet.

Allmänt bostadsbidrag: När inkomsterna minskar kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag. Om du redan får allmänt bostadsbidrag ska bidraget justeras om dina inkomster minskar med minst 200 euro per månad. Sök bidrag eller justering av bidraget på nätet eller med blankett AT1r.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.