Om du börjar studera

Läs om förmåner för studerande under Studerande.

Minskade inkomster kan inverka på många FPA-förmåner. Läs mera under Om dina inkomster minskar.

Under värnpliktstiden kan du inte få studiestöd.

Pensionstagare kan inte få studiestöd. Familjepension utgör dock inte hinder för beviljande av studiestöd.

Bostadsbidrag för pensionstagare: Studiestödets bostadstillägg kan inte beviljas om du har bostadsbidrag för pensionstagare eller bor i samma bostad som din make som har bostadsbidrag för pensionstagare. Bostadsbidrag för pensionstagare beviljas enligt de gemensamma inkomsterna och boendekostnaderna. Om du har efterlevandepension har du möjlighet att välja mellan bostadsbidrag för pensionstagare och bostadstillägg till studiestöd.

Faderskapspenning och studiestöd kan du få samtidigt. Faderskapspenningen betalas då till minimibeloppet. Faderskapspenningen betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. Meddela FPA att du har börjat studera på nätet, med ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller genom att ringa servicenumret för barnfamiljer 020 692 226.

Rehabiliteringspenning: Meddela FPA att du har börjat studera med ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller genom att ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.

Stöd för hemvård och privat vård av barn: Studiestöd inverkar inte på barnavårdsstödet, men barnavårdsstödet betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Sjukdagpenning: Meddela FPA att du har börjat studera på nätet, med ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller genom att ringa servicenumret för förmåner vid sjukdom 020 692 224. Sjukdagpenning och studiestöd betalas inte för samma tid.

Sjukpension: Meddela FPA om du har fått utbildning för ett nytt yrke. Gör anmälan på nätet eller med blankett EV267r.

Arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning: Den som är arbetslös kan bedriva frivilliga studier, t.ex. slutföra avbrutna studier för en examen. Om du är arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån och du har fyllt 25 år senast när studierna börjar kan du i vissa fall få arbetslöshetsförmåner under studietiden. Arbets- och näringsbyrån bedömer om dina studier kan betraktas som frivilliga studier. Läs mera under Sysselsättningsfrämjande service.

I annat fall kan du ha rätt till studiestöd. Arbetslöshetsförmåner och studiestöd betalas inte för samma tid.

Anmäl att du har börjat studera i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller med blankett TT2r.

Föräldrapenning och studiestöd kan betalas samtidigt till en mamma som studerar på heltid. Till en pappa som studerar på heltid kan föräldrapenning betalas endast om också mamman studerar eller arbetar och föräldrarna har kommit överens om att föräldrapenningen betalas till pappan.

I båda fallen betalas föräldrapenningen till minimibeloppet. Föräldrapenningen betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. Meddela FPA att du har börjat studera på nätet, med ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller genom att ringa servicenumret för barnfamiljer 020 692 226.

Moderskapspenning och studiestöd kan betalas samtidigt om du studerar på heltid. Moderskapspenningen betalas då till minimibeloppet. Moderskapspenningen betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. Meddela FPA att du har börjat studera på nätet, med ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller genom att ringa servicenumret för barnfamiljer 020 692 226.

Allmänt bostadsbidrag: Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag från och med 1.8.2017. Du kan  ansöka om bostadsbidrag i MittFPA eller med blankett AT 1r. De personer som hör till samma hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag.