Ersättning för övernattning

Du kan få övernattningspenning när du har varit tvungen att övernatta t.ex. för att hinna i tid till behandling eller rehabilitering eller för att undvika upprepade dagliga resor.

Övernattningspenningen uppgår till högst 20,18 euro per dygn.

När du söker ersättning för övernattningskostnader, spara kvitton i 6 månader. Kela kan be dem till påseende vid behov.