Partiell vårdpenning – Belopp och utbetalning

Partiell vårdpenning betalas endast för ett barn åt gången, även om familjen har flera barn som är berättigade till stödet.

  • Den partiella vårdpenningen är 97,21 euro i månaden.  

Vårdpenning kan betalas från 1.8 det år som barnet börjar skolan. Du kan få partiell vårdpenning tills barnet går ut årskurs 2 (31.7). Om barnet omfattas av förlängd läroplikt, dvs. går i skola längre än normalt, betalar FPA ut partiell vårdpenning redan då barnet går i förskola och tills barnets tredje läsår i den grundläggande utbildningen avslutas.

FPA justerar årligen den partiella vårdpenningen med index, vilket kan ändra beloppet. Kunden behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan beloppet ändras automatiskt.

Utbetalning

Vårdpenningen betalas ut i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i e-tjänsten.

Partiell vårdpenning betalas inte ut för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från månadens början.

Om partiell vårdpenning och andra stöd för vård av barn har beviljats för sammanlagt minst en månad, kan partiell vårdpenning emellertid beviljas också för en kortare period än en månad.

Beskattning

Partiell vårdpenning är skattepliktig inkomst. Om du utöver vårdpenningen får lön eller har någon annan skattepliktig inkomst, innehålls skatt på vårdpenningen enligt tilläggsprocenten.

Du kan också be skattemyndigheten skicka ett ändringsskattekort för sociala förmåner till FPA.