Postadresser

FPA:s postadresser ändrades 1.1.2020.

I fortsättningen skickas ansökan och bilagor till en och samma adress i hela landet. Post som skickas till de gamla adresserna vidarebefordras i minst ett år.

Skicka ansökan och eventuella bilagor till adressen:

FPA
PB 10
00056 FPA

Läs mera