Familjeledigheterna reformeras

Familjeledigheterna reformeras, vilket inverkar på FPA-förmånerna. På den här sidan finns information om hur reformen av familjeledigheterna framskrider. Sidan uppdateras efter hand som reformen framskrider. 

En reform av familjeledigheterna i enlighet med regeringsprogrammet bereds vid social- och hälsovårdsministeriet. FPA har medverkat i den arbetsgrupp som bereder reformen.

Avsikten är att reformen på ett jämlikt sätt ska beakta alla situationer, också olika familjekonstellationer och olika former av företagande.

Målet för reformen är att

  • familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna
  • jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas
  • löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

I den kommande modellen har familjerna mera möjligheter, valfrihet och flexibilitet då det gäller att ta ut familjeledigheter.  

Så här framskrider beredningen av reformen

Under år 2021 framskrider beredningen av reformen av familjeledigheterna enligt följande:

  • Social- och hälsovårdsministeriet skickar i februari 2021 ett utkast till regeringens proposition på remiss till de centrala aktörerna. 
  • De centrala aktörerna har tid fram till början av april 2021 att komma med sitt utlåtande gällande propositionsutkastet.
  • Efter remissrundan publicerar ministeriet ett sammandrag av ställningstagandena.
  • Regeringen beslutar om den slutliga propositionen och avger den till riksdagen under hösten 2021.

Avsikten är att reformen träder i kraft i augusti 2022.

Läs mer