Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsunderstödet främjar dina möjligheter att få arbete efter FPA-rehabiliteringen. Rehabiliteringsunderstöd beviljas alltid enligt individuell prövning. Du kan få rehabiliteringsunderstöd om du efter rehabiliteringen får ett arbete eller en praktikplats där lönen är avsevärt lägre än i ditt tidigare arbete.

Du kan inte få rehabiliteringsunderstöd om du har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Belopp och utbetalning

Rehabiliteringsunderstöd betalas ut efter rehabiliteringen för den tid du arbetar.

Ansök om rehabiliteringsunderstöd via e-tjänsten

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån

Rehabiliteringsunderstödets belopp prövas från fall till fall. Beloppet är dock högst lika stort som rehabiliteringspenningen. Rehabiliteringsunderstödet är skattepliktig inkomst.

FPA meddelar uppgift om utbetalt rehabiliteringsunderstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Så här ansöker du om rehabiliteringsunderstöd

  1. Ansök om rehabiliteringsunderstöd i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga i din ansökan en utredning om att du arbetar och att du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Utredningen kan vara
    • ett löneintyg av arbetsgivaren om syftet är att understödet ska komplettera en lägre lön
    • annan utredning med vilken du motiverar din ansökan (t.ex. en utredning om att du ska inleda företagsverksamhet). 
  3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om rehabiliteringsunderstöd (KU113r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Ansök om rehabiliteringsunderstöd inom 4 månader från den dag då du senast fått rehabiliteringspenning.

Läs mer