Reseersättningens belopp och självrisk

Du kan få reseersättning av FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är

  • sjukdom
  • graviditet
  • förlossning
  • coronavaccination
  • rehabilitering och du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Läs mer om vilka resor FPA ersätter:

Självriskandelen är högst 25 euro

Du betalar högst en självriskandel på 25 euro för en enkelresa. FPA ersätter kostnader som överstiger självrisken. Om din resa kostar mindre än självriskandelen betalar du hela priset för resan.

Spara kvittot eller en annan tillförlitlig utredning av vilket resekostnaderna framgår (för en taxiresa kvitto över självriskandelen eller motsvarande). FPA kan begära kvittot senare.

Om du reser med egen bil ersätter FPA 0,20 euro/km (till 30.6.2022) av den del av kostnaderna som överstiger självriskandelen (25 euro).  Från och med 1.7.2022 ersättningen är 0,33 euro/km.

Alla resor räknas med i årssjälvrisken, det vill säga takbeloppet för resekostnader

Om de resekostnader som du själv betalar överstiger 300 euro under ett kalenderår betalar du inget för resorna under resten av året. I årssjälvrisken på 300 euro räknas in självriskandelarna för enstaka resor och kostnader som är mindre än självriskerna.

Om du gör resan med egen bil eller med allmänna färdmedel, kom då ihåg att också söka ersättning för resekostnader som är mindre än beloppet av självriskandelen. Också dessa kostnader räknas in i årssjälvrisken. Ersättning ska sökas inom sex månader från den dag då resan gjordes.

Kostnader för taxiresor räknas automatiskt in i årssjälvrisken. Man behöver inte söka ersättning för dem separat.

När årssjälvrisken har nåtts

FPA följer upp årssjälvrisken.

FPA förmedlar information om att årssjälvrisken har nåtts till beställningscentralen för FPA-taxi. Då tar taxichauffören inte ut någon avgift för dina resor under resten av året. Du behöver ändå ett intyg över att du har rätt att anlita taxi.

Du får också ett årssjälvriskkort (SV 191r) per post. Om du är tvungen att använda ambulans eller om du reser med taxi på Åland, ska du visa upp årssjälvriskkortet för chauffören.

I MittFPA kan du skriva ut ett tillfälligt intyg om att årssjälvrisken har nåtts. Det här kan du göra genast när din årssjälvrisk har fastställts och information om detta har postats till dig. Du kan också fotografera den sida där intyget visas.

Om självrisken för resan tas ut trots att du har betalat den årliga självriskandelen betalar FPA tillbaka de självriskandelar som inte borde ha tagits ut. Du behöver inte ansöka om återbetalningen separat.