Riksomfattande kundrelationstjänster

Direktör
Sari Hänninen

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för förmånstjänster
Mia Helle

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för kompetenscentret för utkomstskyddsärenden
Pasi Pajula

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för kompetenscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
Mia Helle

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
Mikko Toivanen

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
Reija Jääskeläinen

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för kompetenscentret för internationella ärenden
Suvi Rasimus

Juridiska enheten för förmånstjänster, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Suvi Rasimus

Chef för enheten för utveckling av förmånstjänster
Heli Kauhanen

Chef för Enheten för planering av förmånsrelaterade tjänster
Soili Orre

Chef för sakkunnigläkarenheten
Janne Leinonen

Direktör för Norra försäkringsdistriktet
Arto Rautio

Direktör för Mellersta försäkringsdistriktet
Liisa Ojala

Direktör för Västra försäkringsdistriktet
Petri Hannula

Direktör för Östra försäkringsdistriktet
Kimmo Ruuskanen

Direktör för Södra försäkringsdistriktet
Krista Jalonen

Mer information