RSS-tjänsten

FPA meddelanden finns att få med RSS-flöde. Via RSS-tjänsten kan du välja vilka meddelanden som intresserar dig mest.

FPA informerar om

Alla meddelanden

Meddelanden områdesvis:

Forskning
Statistik

Organisation och service

E-tjänster
Förälder
Studerande
Utan arbete
Pensionär
Värnpliktig
Boende
Sjuk
Funktionshindrad
Rehabilitering
FPA-kort
Flyttning

Arbetsgivare
Samarbetspartner

Utöver meddelanden kan du följa med aktuell lagstiftning kring FPA:s verksamhet via RSS-tjänsten.

Lagstiftning

Använd dig av RSS-tjänsten

RSS är ett sätt att förmedla information. För att använda RSS-tjänsten behöver du ett skilt RSS-läsprogram. De finns kostnadsfria läsprogram på Internet, t.ex. RssReader, Feed-Reader ja SharpReader. Då ett läsprogram används ska man mata in i programmet adressen för den RSS-tjänst som hämtas.

RSS-flöde ingår som en grundfunktion i de vanligaste webbläsarnas (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari) uppdaterade versioner t.ex. IE7, Firefox 2 eller 3. Man kan enkelt prenumerera på RSS genom att klicka på en RSS-ikon eller en –länk. Ikonen för RSS-prenumerering är oftast antingen en vit-orange ikon eller en lika färgad rektangulär ikon med bokstäverna RSS.