Så här ansöker du om flexibel vårdpenning

Ansök om flexibel vårdpenning senast 6 månader från den dag du vill ha stödet.

  1. Ansök om flexibel vårdpenning i MittFPA.
  2. Om båda föräldrarna ansöker om flexibel vårdpenning ska de fylla i egna ansökningar. I punkten ”Ytterligare upplysningar” ska anges på vilket sätt föräldern är frånvarande från arbetet på grund av vården av barnet.

    Sök flexibel vårdpenning i MittFPA

    Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

    Till ansökan
  3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan –  Flexibel vårdpenning/partiell vårdpenning WH 9r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du ansöker om vårdpenning på pappersblanketten ska du be att din arbetsgivare fyller i uppgifterna sista sidan i blanketten. Om båda föräldrarna ansöker om flexibel vårdpenning för samma tid ska de fylla i var sin ansökan i MittFPA eller på blankett. I fältet för tilläggsuppgifter ska föräldrarna redogöra för hur de är borta från arbetet för att kunna ta hand om sitt barn.

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om flexibel vårdpenning redan i god tid. Ansök om flexibel vårdpenning senast 6 månader från det att du vill få vårdpenningen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar den flexibla vårdpenningen, så att förmånen kan betalas till rätt belopp.

Om du vill att förmånen ska dras in kan du begära det i MittFPA. Du kan också ringa FPA. Alternativt kan du skriva och lämna in ett fritt formulerat brev till något av FPA:s serviceställen.

Läs mer