Så här ansöker du om partiell vårdpenning

 1. Ansök om partiell vårdpenning i MittFPA. Du hittar ansökan om partiell vårdpenning under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Barnavårdsstöd.
 2. Om båda föräldrarna är partiellt vårdlediga och turas om att sköta barnet, ska båda ansöka om partiell vårdpenning med en egen ansökan. Föräldrarna ska då under punkten ”Ytterligare upplysningar” redogöra för hur de delar vårdansvaret.

 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:

  Sök partiell vårdpenning i MittFPA

  Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

  Till ansökan

  * intyg från arbetsgivaren av vilken framgår alla arbetstimmar per vecka, orsaken till att arbetstiden förkortats och arbetsgivarens kontaktinformation. Alternativt kan arbetsgivaren skicka intyget via e-tjänsten för arbetsgivare.

 4.  I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan –  Flexibel vårdpenning/partiell vårdpenning WH 9r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du ansöker om vårdpenning med en pappersblankett kan arbetsgivaren fylla i uppgifterna om arbetstiden på blanketten. En kopia av ett intyg från arbetsgivaren av vilket arbetstiden framgår kan också lämnas in som bilaga.

Om du bor på Åland ska du ansöka om partiell vårdpenning i din hemkommun.

Ansökningstid

Ansök om partiell vårdpenning senast 6 månader från det att du vill få vårdpenningen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar den partiella vårdpenningen, så att förmånen kan betalas till rätt belopp.

Om du vill att förmånen ska dras in kan du begära det i MittFPA. Du kan också ringa FPA eller lämna in ett fritt formulerat brev till något av FPA:s serviceställen.

Läs mer