Lanseringen av FPA:s nya tidsbokningssystem skjuts upp

Enligt planen skulle FPA:s nya tidsbokningssystem ha tagits i bruk 20.9, men tidtabellen har skjutits upp. Det lönar sig ändå för FPA:s samarbetspartner att se till att fullmakter och annat nödvändigt är i sin ordning.

Tidtabellen för att ta i bruk FPA:s nya tidsbokningssystem har skjutits upp. FPA meddelar den exakta tidtabellen senare.

FPA:s samarbetspartner kan också i fortsättningen på nätet boka tid för kundens del till FPA:s telefonservice. Med kundens samtycke kan man också kontrollera eller avboka en tid som bokats tidigare.

Samarbetspartner kan boka tid för kundens del i det nya tidsbokningssystemet om följande är i sin ordning:

Din organisation har beviljat dig Suomi.fi-fullmakten ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner”.
Din organisations FO-nummer har förts in i FPA:s register.
Du har ett identifikationsverktyg för stark autentisering, t.ex. personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
Du har tillstånd av kunden att boka tid och kontrollera kontaktuppgifterna.
Du har kundens personbeteckning.

Suomi.fi-fullmakt för tidsbokningssystemet

För att kunna göra en tidsbokning behöver samarbetspartnern Suomi.fi-fullmakten ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner”. Fullmakten ska sökas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om du representerar ett företag eller är enskild näringsidkare ska du ansöka om fullmakt åt dig själv eller ge fullmakt till andra anställda i företaget. Läs mer om att ge fullmakt som företag eller samfund (Suomi.fi).

Om du representerar en kommun, stiftelse eller motsvarande organisation, be om fullmakten av din chef eller den person som tar hand om Suomi.fi-fullmakter i din organisation. Organisationen ska göra en fullmaktsansökan för att registrera fullmaktsrätt åt dem som befullmäktigar andra anställda. Läs mer om att göra en fullmaktsansökan (Suomi.fi).

Rätt att använda tidsbokningssystemet

Tidsbokningssystemet kan användas av samarbetspartner som FPA har godkänt som användare. Detta förutsätter att FPA har ett aktivt samarbete med samarbetspartnern i fråga i ärenden som gäller kundernas sociala trygghet.

För att samarbetspartnern ska kunna använda systemet och boka tider, måste organisationens FO-nummer finnas i registret för FPA:s tidsbokningssystem.

FPA lagrar organisationens namn och FO-nummer i tidsbokningssystemets register. Kommunernas FO-nummer förs automatiskt in i registret, men andra organisationer måste själva begära att få sitt FO-nummer infört.

Så här anmäler du din organisation till registret

Om du vill att din organisation ska läggas till i registret eller om du får ett meddelande att organisationen inte har rätt att använda systemet, ska du skicka ett meddelande per skyddad e-post till adressen tekninentuki@kela.fi. Skriv som rubrik: Kelan ajanvarausjärjestelmän rekisteri.

Ange följande uppgifter i ditt meddelande:

  • Organisationens FO-nummer
  • Organisationens namn
  • Motivering för användning av tidsbokningssystemet
  • Kontaktpersonens namn
  • Organisationens eller kontaktpersonens kontaktuppgifter.

FPA för in din organisation i registret. Du får ett meddelande när det är gjort.

Läs mer