Särskild moderskapspenning under coronaepidemin – grunderna för beviljande av förmånen tills vidare oförändrade

Coronaepidemin pågår fortfarande. FPA:s riktlinjer gällande särskild moderskapspenning ändrades senast 1.9.2021. Då konstaterades att gravida arbetstagare som har sådana arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården där man vårdar coronapatienter eller som arbetar som förstavårdare, inom småbarnspedagogiken eller med närundervisning kan ha rätt till särskild moderskapspenning på grund av risken för coronavirusinfektion, om annat arbete inte kan erbjudas.

Syftet med särskild moderskapspenning är att trygga hälsan för en gravid kvinna och hennes foster och att ersätta inkomstbortfall, om den gravida är tvungen att vara borta från arbetet på grund av att en smittsam sjukdom eller någon annan motsvarande omständighet som hänför sig till hennes arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar hennes eller fostrets hälsa.

Om det inte är möjligt att omorganisera arbetet och arbetstagaren är tvungen att vara borta från arbetet kan hon få särskild moderskapspenning från FPA. De riskfaktorer som kan ge rätt till särskild moderskapspenning anges i sjukförsäkringsförordningen.

Coronavirusinfektion klassificeras fortfarande som en allmänfarlig smittsam sjukdom. I början av år 2022 inkluderade Institutet för hälsa och välfärd gravida kvinnor i riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom.

I det nuvarande epidemiläget förblir grunderna för beviljande av förmånen tills vidare oförändrade. FPA följer läget och om det förändras ses grunderna för beviljande över på nytt.

Läs mer